ik zorg graag
dat alles 
soepel verloopt

Op interim- of adviesbasis bedrijven en organisaties ondersteunen in hun werkzaamheden. Dat is Lineke Los office management en projectondersteuning.

laat het los

Ondersteuning bied ik op allerlei manieren. Denk aan tijdelijke communicatiekracht, het organiseren van evenementen, bijeenkomsten, een verhuizing of een workshop. Of het opzetten van professionaliseren van uw office management, het opleiden en inwerken van nieuwe medewerkers, het geven van werkplekbegeleiding of andere HRM-activiteiten. Korte lange trajecten, het kan allebei. Juist de verschillende opdrachten en werkzaamheden houden me scherp en enthousiast. Mijn kracht is dat ik me ergens thuis voel, snel ben ingewerkt en anderen kan enthousiasmeren. Vanuit een goede verstandhouding, durf ik snel mee te denken en kritisch naar uw organisatie te kijken. Altijd vanuit een oplossing en verbetering.

> Lineke Los office management

Het organiseren of opzetten van alle zaken die nodig zijn om uw organisatie soepel te laten verlopen. Office management is niet de spil van de organisatie zoals vaak gezegd wordt, maar is in mijn optiek altijd ondersteunend aan de primaire processen van de organisatie.

 

> Lineke Los projectondersteuning

Wat is er organisatorisch nodig om een project inhoudelijk te laten slagen? Planning, verslaglegging, budgettering, acquisitie, samenspel, communicatie, voortgangsbewaking en faciliteiten. U heeft er niet altijd mensen of tijd voor. Ik zorg graag dat het allemaal soepel verloopt.

werkwijze

persoonlijk

Ik houd van een persoonlijke benadering waarin uw wensen en vragen centraal staan. Goede dienstverlening begint voor mij bij een heldere afstemming tussen uw verwachtingen en mijn inzet. Eerst is er daarom een persoonlijke kennismaking om uw wensen te inventariseren en het doel van de opdracht te bespreken. 

resultaat

U zult merken dat ik een echte 'hands-on'-mentaliteit heb. Ik houd ervan om naar een helder doel toe te werken en daarover open en eerlijk met elkaar te communiceren. Verwacht van mij geen lange adviesrapporten, maar zie snel resultaat. 

vertrouwen

Na ons gesprek volgt een voorstel met een duidelijke omschrijving van de opdracht, een voorstel voor de planning van de werkzaamheden en een begroting. Vanzelfsprekend wordt elke opdracht strikt vertrouwelijk behandeld.

opdrachten

Een selectie van mijn opdrachten door de jaren heen:

Malburgen, wijkaanpak

Malburgen is een van de ‘krachtwijken’ in Arnhem. Ik ondersteunde de programmamanager op administratief en organisatorisch vlak bij het opzetten en uitvoeren van het Wijkactieplan. Bijzonder om te zien hoe er, samen met bewoners, in korte tijd veel kan gebeuren! (november 2009- november 2012)

Pim Mulier

Pim Mulier bevordert gezond gedrag van mensen en organisaties. Door kennis en informatie over te dragen, te innoveren en te inspireren. Pim Mulier is gevestigd op Papendal. Nadat de backoffice in Zwolle werd opgeheven, ben ik gevraagd de ondersteuning vanuit Papendal op te zetten. Hierbij was ik verantwoordelijk voor 3 deelgebieden: topkeuringen, projectinterventies en 24-uurs sessies. Mijn bijdrage lag op het gebied van procesbewaking, organisatie en administratieve afwikkeling. Een boeiende opdracht met fijne collega's in een inspirerende omgeving. (november 2014 - februari 2018)

100% Mode

100% Mode was een samenwerking tussen Volkshuisvesting en de gemeente Arnhem om de profilering van Arnhem als Modestad meer vorm te geven. In zeer korte tijd heb ik de website, die al langere tijd vormgegeven was 'gevuld' met informatie over het project, de ondernemers en nieuwsitems uit het Modekwartier. (juli 2009)

Rijnstad / opbouwwwerk

Samen met een ervaren opbouwwerker gaf ik ruim een jaar invulling aan het opbouwwerk in de Arnhemse wijk Sint Marten/Sonsbeekkwartier. Mijn ondersteuning bestond uit het faciliteren en ondersteunen van bewoners. Dat hield in: het voorbereiden van de diverse overleggen, het versturen van agenda, het bijhouden van aanvragen, het leiden van de redactie van de wijkkrant, het nieuw leven in blazen van de jaarlijkse plantjesmarkt etc.. De samenwerking met de andere opbouwwerker verliep bijzonder goed. Zonder duidelijke afspraken was duidelijk wie wat deed, we vulden elkaar perfect aan. (september 2010 – oktober 2011)

Onze Huisartsen/Merkmij

Namens Merkmij heb ik de communicatie rondom de verhuizing van de huisartsenpost Velp verzorgd. De huisartsenpost verhuisde naar ziekenhuis Rijnstate in Arnhem, naast de Spoedeisende Hulp. De verhuizing had niet alleen gevolgen voor bewoners van Arnhem en omliggende gemeenten, maar ook intern door de vernieuwde samenwerking met de Spoedeisende Hulp.

Mijn bijdrage bestond uit het schrijven van een communicatieplan, na goedkeuring een en ander in gang te zetten, afstemmen intern en extern met o.a. de communicatieadviseur van Rijnstate, voortgang bewaken en zorgen dat de communicatie-uitingen op tijd gereed waren. Een mooie opdracht! (maart 2018 -mei 2019)

Papendal Games

Vanaf januari 2002 was ik nauw betrokken bij de organisatie van de Papendal Games, een internationaal atletiekevenement dat jaarlijks op Nationaal Sportcentrum Papendal plaatsvindt. Ik verrichtte werkzaamheden op het gebied van communicatie, sponsorfinding en coördinatie. Vanaf maart 2009 tot april 2010 als freelancer.

Wijkwinkel Klarendal

Als coördinator was ik verantwoordelijk voor het bedenken en de productie van een verzamelbrochure “de WijkWijzer” over het aanbod van de maatschappelijke dienstverleners in de wijk Klarendal en de rol die de Wijkwinkel daarin kan spelen. De afstemming tussen de verschillende partijen en de voortgang waren daarbij belangrijk. (november 2008 – april 2009)

Huisartsenpraktijken Duiven

Bedenken en uitrollen communicatiecampagne. Vanaf 1 juli 2020 hebben patiënten het recht op online inzage van het eigen medisch dossier. Om dit te kunnen realiseren in de gemeente Duiven moesten de huisartsenpraktijken en apotheken een aantal nieuwe systemen invoeren en vonden er een aantal digitale veranderingen plaats. De huisartsenpraktijken en apotheken wilden de inwoners van de gemeente Duiven informeren over deze veranderingen. Daarnaast konden klanten mogelijk hinder kan worden ervaren, zoals bijvoorbeeld langere wachttijden en het installeren van een andere app. (februari - april 2020)

Mannen met Plannen / RIVM

Met de Mannen met Plannen organiseerde ik diverse bijeenkomsten voor het Centrum Gezond Leven van het RIVM. Marcel (één van de Mannen met Plannen) was daarbij verantwoordelijk voor de inhoud. De organisatorische kant was mijn taak; van uitnodigingstraject tot ontvangst, van het regelen van ruimte tot alle benodigdheden, van draaiboek tot verslaglegging, etc. Fijn om na afloop met de klant terug te blikken op –op alle fronten- geslaagde bijeenkomsten (juni 2010 – mei 2012)

Esther Vergeer Foundation

Ter ere van het 15-jarig bestaan van de Esther Vergeer Foundation is de foundation in 2019  gestart met een bijzonder project: DURF TE DROMEN. De dromen van 15 kinderen, die via de foundation sporten, zijn op een unieke manier vastgelegd door 15 topfotografen en bekende Nederlanders.

Deze 15 beelden vormen samen een expositie met een centrale boodschap DURF TE DROMEN; denk niet in beperkingen, maar in kansen. Na een spetterende opening in het Cobra Museum reist de expositie langs 15 verschillende ziekenhuizen en revalidatieklinieken om te inspireren en te informeren.

Mijn rol? Planning/voortgang bewaken, acties uitvoeren/uitzetten, afstemming en overleg met partners, kinderen, fotografen en revalidatiecentra. Helaas kwam door corona een vervroegd einde aan deze opdracht. (maart 2019 – juli 2020)

InterTransfer

Bij InterTransfer, een re-integratiebureau, vervulde ik tijdelijk de vacature van office manager/secretariaat. Ik zorgde ervoor dat alle werkzaamheden zoveel mogelijk doorliepen: o.a. bezoek ontvangen, informatie omtrent omscholingen verstrekken, telefoon/mailafhandeling, diverse administratieve werkzaamheden. Tevens dacht ik mee over ‘vaste’ invulling van de vacature. (januari – juli 2016).

Daarna heb ik op interim basis bijgesprongen als dat nodig was. Het gaf me veel voldoening als alles weer goed geregeld was. (september 2016 – december 2019)

WACO Groenvoorziening / themadag

Een inspirerende dag over kleurrijk groen en bewonersparticipatie voor ambtenaren van de gemeente Arnhem, woningcorporaties en bewoners uit de krachtwijken. Mijn rol was deze dag organisatorisch vlekkeloos te laten verlopen. Van het uitnodigingstraject tot een gedetailleerd draaiboek, van de lunch tot de middelen bij de workshopopdracht. (december 2009 – maart 2010)

Beheersvereniging Park Sonswijck

Jaarlijks notuleer ik de Algemene Ledenvergadering van Beheersvereniging Park Sonswijck. Park Sonswijck is een woonwijk in volledig particulier beheer in Arnhem van vier hectare en tweehonderd woonhuizen en appartementen. (vanaf april 2013)

Stichting Er-varen / Schepencarroussel

Stichting Er-varen stimuleert samenwerking tussen schippers, ligplaatsen en overheden om meer beweging in havens te krijgen en historische schepen te laten varen. Stichting Er-varen is initiatiefnemer van de schepencarrousel, een systeem waarbij schippers om de paar maanden van ligplaats veranderen. Hierdoor kunnen zij hun varende passie laten zien en wordt de Nederlandse cultuurhistorie van de binnenvaartschipperij zichtbaar, zonder dat gemeenten allerlei voorzieningen moeten treffen. Ik organiseerde samen met de projectleider een promotietour door Gelderland en hielp daarnaast de organisatie verder te professionaliseren. Een mooi en bijzonder project! (juli 2010 – februari 2011)

Malburgen / Onderwijsdebat

Op initiatief van een aantal bewoners uit Malburgen hebben we in de Brede school De Spil in Malburgen een onderwijsdebat 'Aanval op de uitval' georganiseerd. Prof. Dr. David Pinto verzorgde de inleiding en Jeroen Dijsselbloem, 2e Kamerlid van de PvdA, was gespreksleider. Het was mijn taak het uitnodigingstraject, de voorbereidingen en de avond zelf soepel te laten verlopen. Een rol die me op het lijf geschreven is. (januari - maart 2010)

Wijkwijzer Het Arnhemse Broek

In vervolg op de WijkWijzer voor Klarendal (2009) was ik als coördinator betrokken bij het opzetten en de productie van de “WijkWijzer” voor Het Arnhemse Broek. Een uitgebreide brochure over het aanbod van de maatschappelijke dienstverleners in de wijk Het Arnhemse Broek. De afstemming tussen de verschillende partijen en de voortgang waren daarbij belangrijke onderdelen. (december 2009 – april 2010)

ArthurArmstrong

ArthurArmstrong is een beleggende ontwikkelaar die landelijk (kantoor)gebouwen transformeert. Als office manager bied ik op interim basis ondersteuning bij de dagelijkse gang van zaken. Daarnaast houd ik me bezig met de communicatie rondom de ontwikkelingen, zoals het verzorgen van projectwebsites, het schrijven van persberichten en het opzetten/organiseren van samenspraak met bewoners uit de omgeving. Een dynamische opdracht! (vanaf september 2016)

Sterk Techniek Onderwijs (STO)

STO regio Arnhem en STO regio Liemers hebben landelijke subsidie ontvangen om regionaal de instroom in techn(olog)ische opleidingen te vergroten. Belangrijk is om daarbij de verbinding tussen de opleidingen, bedrijfsleven en overheden te versterken. Er moet breder gekeken gaan worden dan de eigen organisatie: ‘De regio als klaslokaal’.

Mijn bijdrage bestaat uit het uitrollen van het communicatieplan, acties in gang zetten, afstemmen intern en extern, ontwikkelen communicatiemiddelen en voortgang bewaking. (oktober 2020 - september 2021)

wie ben ik

wie ben ik

In oktober 2008 heb ik de stap gezet om voor mijzelf te beginnen en heb ik Lineke Los office management & projectondersteuning opgericht. Ik wilde mijn grenzen verleggen en mezelf uitdagen datgene te doen waar ik al lang van droomde. Die droom ontstond niet zomaar. In verschillende functies bij verschillende werkgevers heb ik ontdekt wat ik goed kan en wat ik het liefste doe.

Mijn achtergrond:

- Office Manager Dieben & Meyer communicatie

- Office Manager FMP

- Senior Intercedente Randstad

- Facility Management  

altijd vanuit
oplossing en
verbetering

contact

kvk-nummer 09187690
ik spreek je
graag